Kontakt: ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN ZASAVJA IN POSAVJA, Hotemež 30, 1433 Radeče, e-mail: zrdzp.info@gmail.com


Podatkovna baza je rezultat aktivnosti v okviru operacije "Povezani s Savo", ki je sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Podrobnejše informacije o operaciji so dostopne na http://www.rd-brestanica-krsko.si/posava.html